פרטי המגיש/ה

חבר וועד, פעיל בקהילה, חבר וועדת איכות הסביבה וכ'ו

תוכנית עבודה

(אם כן, כתבו מי השותפים/ות האופציונליים)

לו"ז עבודה עד לסוף שנת 2022:

אישור יו"ר הוועד להמשך פעילות הגינה הקהילתית באזור זה ותמיכה בגינה זו
Browser not supported