מנויים יקרים, לידיעתכם, ביום שלישי ה 27/2/24 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות וזהו יום שבתון.
חדר הכושר יפעל בשעות: 06:00-11:00, 16:00-20:00
חדר הכושר המועצתי נמצא במתחם בריכת השחייה בבית חשמונאי. חדר הכושר הינו מודרני ומאובזר במיטב מכשירי הכושר והאירובי. בחדר הכושר מכונות ריצה, משקולות כוח ומשקולות חופשיים.
בחדר כושר מתקיימים אימוני ספינינג, חוגי נוער ואימונים אישיים.
 
שעות פתיחת חדר כושר:
ימים א'-ה' 06:00-12:00 ו - 16:00-21:30 
יום שישי וערב חג - 8:00-15:00 (בשעון חורף), 8:00-17:00 (בשעון קיץ)
יום שבת וחג - 9:00-17:00

עלויות:
מחיר מנוי לתושב המועצה: 160 ₪ לחודש.
מחיר מנוי לתושב מועצה בעל תעודת: אזרח ותיק / חייל / שירות לאומי / נכה - 140 ₪ לחודש.
מחיר לתושב חוץ בעל תעודת: אזרח ותיק / חייל / שירות לאומי / נכה - 280 ₪ לחודש.
מחיר מנוי לתושב חוץ (מנוי בוקר בלבד)  320 ש"ח לחודש.
מנוי בוקר הינו לימים א'-ה' בלבד בשעות 6:00-12:00.
כרטיסיה מוזלת לחיילים בשירות סדיר - 10 כניסות בעלות של 100 ₪ בלבד. בהצגת תעודת חוגר בלבד.
כרטיסיה מוזלת לסטודנטים  בהצגת תעודת סטודנט בלבד - 10 כניסות בעלות של 100 ₪ בלבד - הכרטיסייה תקפה לסופי שבוע - ימים חמישי עד מוצ"ש, ערבי חג וחג בלבד. 
​​​​​​
רישום לחדר הכושר יתבצע בטלפון 08-8544644

לתשומת לבכם: חדר הכושר פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומחייב את המשתמשים בו.
 

נוהלי רישום ותקנון חדר כושר – מועצה אזורית גזר

1. רכישת מנוי
1.1 כל מנוי זכאי לקבל תג אלקטרוני אחד לכל משתמש עם רכישת המנוי, בעלות 20 ₪ אשר יסופק ע"י המפעיל.  במקרה של אובדן ו/או הרס התג, המנוי יידרש לשלם סך של 20 ₪ בגין רכישת תג נוסף. בעלי תג אלקטרוני מעונת הרחצה 2022, נדרשים להגיע לחידוש המנוי עם התג (חידוש המנוי והתג משנת 2022 ללא עלות נוספת).
1.2. במקרה של אובדן או גניבת תג הזיהוי, יונפק למנוי תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול בסך 20 ₪.
1.3. במקרה של הימנעות מתשלום סדיר של דמי המנוי, יהיה המנוי מנוע מכניסה לחדר הכושר ומעשיית שימוש כלשהו בחדר הכושר ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים.
1.4  המנוי מתחדש אוטומטית מידי חודש, באחריות בעל המנוי לבטל בהודעה מראש בכתב.
1.5 סיום תהליך ההרשמה לחדר כושר מחייב חתימת המנוי על "נוהלי רישום ותקנון חדר כושר" לאחר שקרא אותו בעת ההרשמה. חתימה על התקנון מאשר את הסכמת המנוי לכל מה שכתוב בו על כל סעיפיו.
1.6 תשלום במזומן / בשיקים הינו לשנה שלמה מראש. לא תינתן אופציה לתשלום של חודש בחודשו.
2. ביטול מנוי
2.1. ניתן לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה לביטול המנוי תעשה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני:  [email protected]
למען הסר ספק, לא התקבלה הודעה בכתב, לא יכנס הביטול לתוקף. בעל המנוי נדרש לוודא כי הודעתו התקבלה בטלפון: 08-8544644.
2.2 ביטול המנוי יכנס לתוקף 30 ימים לאחר ההודעה בכתב ובלבד שאושר כי התקבלה הודעת הביטול.
2.3. ניתן לבטל מנוי חדש תוך 5 יום ממועד הרכישה בתמורה לזיכוי כספי בקיזוז 20 ש"ח בעבור הצ'יפ שהונפק. מהיום השישי יחוייב המנוי בעבור חודש קלנדרי מלא.

כללי
• השימוש במתקני הספורט ובאולם הכושר, ע"פ חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) תשנ"ד-1994, חוק הספורט תשמ"ח 1988 ותקנותיהם והוראות בטיחות והתנהגות הנמצאים באולם הכושר.
• אישור רפואי-כתנאי להתחלת האימונים, יחתום המנוי בחדר הכושר על הצהרת בריאות בהתאם להוראות חוק מכוני כושר וימציא אישור רפואי במקום שזה נדרש בהתאם להוראות חוק מכוני כושר.
• המנוי מחויב להודיע למרכז הספורט על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור רפואי מעודכן במידת הצורך, כתנאי להמשך שימוש במתקני חדר הכושר. בכל מקרה של שינוי במצבו הבריאותי, באחריותו המלאה והבלעדית של המנוי לפנות לייעוץ רפואי והמנוי מחויב להודיע על כך לחדר הכושר בהקדם.
• כל מנוי חדש חייב בהדרכה ראשונית (אוריינטציה) ממדריכי חדר הכושר על נהלי חדר הכושר, מיקומם של מכשירי הכושר וכללי בטיחות בשימוש מכשירים.
• הכניסה לחדר הכושר (שלא במסגרת חוג) מותרת מגיל 12. בני נוער בגילאים 18-12 חייבים להצטייד באישור ההורים לאימון בחדר הכושר. בני נוער בגילאים 18-12 יעבירו אישור רפואי עדכני מידי שנתיים ואישור הורים מידי שנה.
• הפעילות מחוץ לשעות הפעילות של חדר הכושר או ללא נוכחות מדריך אסורה. יש להישמע להוראות איש צוות בחדר הכושר בכל עת.
• יש להישמע להוראות המדריכים וצוות מרכז הספורט בחדר הכושר בכל עת. צוות מרכז הספורט רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך ולשיקול דעתו המלא.
• כל פעילות שתבוצע בניגוד להנחיות הצוות אסורה – ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן.
• צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת מרכז הספורט.
• הכניסה לחדר הכושר הינה בלבוש ספורטיבי מלא (בגדי ספורט, נעלי ספורט) ומגבת אישית בלבד.
• בשום מקרה לא תתקבל התנהגות תוקפנית או אלימה של מנויים זה כלפי זה או כלפי צוות העובדים.
• אין ללעוס מסטיק בחדר הכושר ואין להכניס דברי מזון ומשקה לחדר הכושר.
• ברחבי מרכז הספורט מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה, בטיחות ושמירת הסדר הציבורי.
• מתאמן אשר הגיע לאימון ניסיון בחדר הכושר וטרם הסדיר תשלום, אחריותו המלאה והבלעדית של המתאמן בגין כל פגיעה פיזית, פציעה, גניבה וכל נושא אחר בהיבט הביטוחי בשטח המתחם אשר נגרם לו.
כללי בטיחות לשימוש במכשירים:
• אין לעלות על מכשיר פועל.
• אין להשאיר מכשיר פועל לא מאוייש.
• יש להפסיק פעילות במידה ומרגישים לא טוב, ולדווח מידית לאיש הצוות האחראי במקום.
• יש לוודא הכנסת הידיות במלואן לפני השימוש במכשירי הכוח והספסלים ולוודא נעילת סוגרי מוטות המשקולות החופשיות בכל עת.
• יש להחזיר ציוד, פלטות ומשקולות למקומן בתום הפעילות. אין להשליך משקולות על הרצפה.
• יש לפעול במרחק בטיחותי ממתאמנים אחרים בעת השימוש במשקולות החופשיות.
• הוצאת ציוד מחדר הכושר ופעילות משקולות באזור הפרקט אסורה.
• השימוש בשק האגרוף הינו בכפפות מתאימות בלבד.
• חל איסור על שימוש בציוד שלא שייך לחדר הכושר מסיבות בטיחותיות.
• יש להקפיד על השארת מכשיר נקי ויבש בתום השימוש.
• בכל שאלה על שימוש במכשיר או ביצוע תרגיל יש לפנות לצוות המדריכים.
• אימונים אישיים או קבוצתיים יינתנו רק ע"י מאמני מרכז הספורט. חל איסור מוחלט על אדם שאינו מועסק ע"י מרכז הספורט לאמן מנויים אחרים בחדר הכושר , אלא אם הסדיר את הנושא מול ההנהלה ו עפ"י נוהל אחיד ובכתב. צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן החשוד בהעברת אימונים אישיים ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת מרכז הספורט.
• אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי בחדר הכושר, למעט פעילות המורשית ע"י המועצה.
• במצבים של תעוקת חזה, חולשה פתאומית, סחרחורת, פציעה ו/או אירוע בריאותי אחר, יש להפסיק מיידית את האימון ולדווח לצוות חדר הכושר.
• כל סעיפי חדר הכושר הם בנוסף לסעיפי מרכז הספורט וכפופים אליו.
 
תקשורת ומדיה

• מרכז הספורט עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של דף הפייסבוק. יחד עם זאת, אין ביכולת מרכז הספורט להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות. כמו כן, מרכז הספורט רשאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
• כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על כל התכנים המופיעים ברשתות המדיה החברתית , וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של מרכז הספורט. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מרכז הספורט נתן את הסכמתו לכך, מראש ובכתב.
• מרכז הספורט לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים ברשתות המדיה החברתית הנ"ל במהלך הגלישה בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
• מרכז הספורט אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים ברשתות, לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
• בעל המנוי מאשר פרסום תמונות וסרטונים לשיווק / פרסום המתחם בהם הוא או מי משפחתו מופיעים בכל אמצעי הפרסום הקיימים למועצה.
 
כללי

•  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
• התקנון מצוי באתר המועצה וכל מנוי רשאי לעיין בו. מרכז הספורט שומר על זכותו לשנות, לגרוע ו/או להוסיף להוראות התקנון וכללי השימוש באתר בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם בלוח המודעות במשרד וכן באתר המועצה הינו הנוסח הקובע והמחייב בכל עת.
• הפעלת מערכות המחשוב והשמע במתחם הינה באחריות צוות המתחם בלבד.

* המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

לרישום לחץ כאן