דלג לתוכן העמוד

קפוארה אווירית

החוג מיועד לתלמידי הקפוארה בלבד ואו למשתתפים אשר עבורו מבחן ואישור של טל נגר. ההשתתפות בחוג מותנית בחתימת ההורים על הצהרת בריאות.
שלוחה: בית חשמונאי
תחום: חוגי ספורט ילדים ונוער
שם החוג: קפוארה אווירית
גיל: נוער
יום: חמישי
שעה: 20:00-20:45
מחיר: 99
הערות: החוג מיועד לתלמידי הקפוארה בלבד ואו למשתתפים אשר עבורו מבחן ואישור של טל נגר. החוג יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. טל נגר 054-4610685 החוג מתקיים באולם ספורט
The Butterfly Button