מליאת המועצה אישרה את תכנית המתאר הכוללנית של המועצה בישיבה חגיגית


אמש, אישרה מליאת המועצה את התכנית הכוללנית של המועצה. תכנית מתאר כוללנית היא תכנית סטטוטורית על כל שטח המועצה, המגדירה את אופן פיתוח היישובים, המועצה, מבני הציבור, חקלאות, תיירות, פיתוח כלכלי, וזאת לצד הגדרת אופן שימור השטחים הפתוחים, האקולוגיים והחקלאיים במועצה.

 קידום תכנון המרחב הציבורי בגזר, הינו אחד היעדים המרכזיים ששמה ראשת המועצה, רותם ידלין, על שולחנה, ואישור תכנית המתאר הכוללנית הינו צעד משמעותי לעתיד המועצה. לדבריה: "תכנית המתאר הכוללנית הינה כברת דרך לעתיד מועצה אזורית גזר, להבטחת עתידה הכפרי והחקלאי, לפיתוח בר קיימא של יישוביה, לשמירה על ההיסטוריה, הסביבה והשטחים הפתוחים שלה, להבטחת איכות חיים גבוהה ופיתוח כלכלי התואם את אופי המועצה".

התכנית ממשיכה כעת לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אישור תכנית המתאר הכוללנית בוועדה המחוזית יהפוך את תהליך התכנון במועצה למהיר יותר, זול יותר, שקוף יותר ונגיש יותר עבורכם התושבים.

ראשת המועצה הודתה למהנדס המועצה עמית קפוזה (Amit Kapuza), ששם את הנושא בראש סדר היו המקצועי של הוועדה לתכנון ובנייה. לאדריכל התכנית, חגי דביר וצוות היועצים המקצועי והרחב של התכנית, לאיתי פרס שהחל בתהליך החשוב, לחברי המליאה, להנהגות היישובים, לצוות הוועדה לתכנון ובנייה, למשרד החקלאות על המימון, ולכל מי שהעיר והאיר לאורך הדרך.


למצגת תכנית המתאר הכוללנית לחצו כאן. מרתק להכיר!