הנחות בארנונה לעסקים


בערב ראש השנה חתם שר הפנים על תקנות המעניקות הנחות בארנונה לעסקים. ההנחה היא בשיעור של 95% והיא תנתן לחודשים יוני – דצמבר 2020. 

 מי זכאי להנחה? ההנחה אינה גורפת והיא תנתן רק לעסקים שמחזור העסקאות שלהם נפגע באופן משמעותי.

איך קובעים מי נפגע משמעותית?
על בעל עסק לעבור את שני השלבים:
* שלב ראשון  - על העסק מבקש את ההנחה לעמוד בתנאי הזכאות של רשות המיסים לקבלת סיוע בהוצאות שוטפות. תנאי הזכאות למענק הסיוע מפורטים באתר רשות המיסים (המענק לפי גודל העסק) שם ניתן להגיש את הבקשות לסיוע באמצעות האיזור האישי - https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
* שלב שני - נכון לעכשיו, הצהרה על ירידה בהיקף של 60% בהיקף העסקאות בהשוואה לתקופת הבסיס (ייתכן כי יעודכן לפגיעה של 25% בהיקף העסקאות - תוכנית זו טרם אושרה בחקיקה). את היקף הפגיעה בודק משרד הכלכלה באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. באתר הסוכנות יהיה ניתן למלא טופס בקשה מקוון אליו יצורף אישור רשות המיסים.
---
שימו לב - ביצוע התוכנית עדין בשלבי הכנה וטרם ניתן להגיש בקשות מקוונות. יחד עם זאת אנחנו מזדרזים להביאה לידיעתכם על מנת שתוכלו להיערך להגשת הבקשות מיד שיהיה ניתן.
פרסומי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה מפורסמים בקישור הבא (מתווה הארנונה לא מעודכן עדיין)  - https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx

 פירוט מלא ומקיף של כלל הסיוע לעסקים לפי גודלם נמצא באתר משרד האוצר - https://govextra.gov.il/mof-corona/business/

 נשמח להעניק את ההנחה ולסייע לכם לעבור ביחד תקופה מורכבת זו.

האגף לצמיחה כלכלית - המחלקה לקידום עסקים