שומרים על עמק איילון


בשיתוף פעולה בין המועצה, ארגוני הסביבה, רשות הטבע והגנים, קק״ל, החברה להגנת הטבע, משרד הגנת הסביבה ומשרד החקלאות נעצרה התכנית להקמת מחלף חלופי למחלף לטרון בלב עמק איילון, שעלתה לדיון בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית במינהל תכנון.

"שֶׁמֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם וְיָרֵחַ בְּעֵמֶק אַיָּלוֹן" – כך פתחה ראשת המועצה, רותם ידלין, את דבריה בפני הוועדה בציטוט מספר יהושע, פרק י׳, פסוק י״ב, שמבהיר את חשיבותו ההיסטורית של עמק איילון לעם ישראל. ידלין ציינה את חשיבות העמק למורשת מלחמת העצמאות וקרבות לטרון, ואת חובתנו לשמר את האזור הפתוח, החקלאי, בעל הרגישות הסביבתית, שמהווה את מעלה נחל איילון ונחל נחשון, והינו שער הכניסה לירושלים.

לאחר שמיעת הדברים גנזה הוועדה את תכנית מחלף לטרון החלופי אשר לא תמשיך להיות מקודמת. המועצה תמשיך לעמוד על המשמר של נכסי ההיסטוריה, המורשת והחקלאות של ארץ ישראל!

מחלף לטרון החלופי שנדחה