עדכון מדיניות אכיפה של תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה


מועצה אזורית גזר הייתה שותפה מרכזית בשנתיים האחרונות במאבק המרחב הכפרי, שהובילו תנועת המושבים ומרכז המועצות האזוריות, בנוגע לתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה. הובלנו יחד מתווה המתייחס להקלות באכיפה ובענישה, והתרכזנו בכך שהיכן שניתן להסדיר - יש לאפשר זאת.

נפגשנו לפגישות עבודה רבות והדוקות עם שר המשפטים, שר החקלאות, עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, מנהל רשות מקרקעי ישראל, ישיבות בכנסת ושלל ישיבות פנימיות, והיינו שותפים להובלת שיח ציבורי ער בדבר זכויות המושבים והמרחב הכפרי.

המאמצים נשאו פרי ומשרד המשפטים הודעה על מדיניות האכיפה החדשה בנוגע לתיקון 116 - כאשר המסמך מתייחס למרבית הנקודות שהעלינו במתווה וכולל שנתיים הקפאת אכיפה במבנים הניתנים להסדרה.

כעת הנטל עובר לבעלי המשקים לקדם בשנתיים הקרובות את הסדרת המשקים ברשות מקרקעי ישראל ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אנא פעלו במלוא הרצינות וזריזות על מנת להסדיר את המשקים. אנחנו כאן עבורכם להסברים ועזרה. מצורפים עקרונות המתווה לשימושכם.

תודה לשר המשפטים, אבי ניסנקורן; לשר החקלאות, אלון שוסטר; לעו״ד עמית יפרח, מזכ״ל תנועת המושבים; לשי חג׳ג׳ יו״ר מרכז המועצות האזוריות, לחברי ראשי המועצות החברים בועדת תכנון וקרקעות ולמילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות.

בתמונה: ראשת המועצה בפגישה הראשונה אצל שר המשפטים בנוגע למתווה, שנערכה לפני מספר חודשים.

ראשת המועצה רותם ידלין עם שר המשפטים אבי ניסנקורן

מכתב לאגודות החקלאיות - תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה.pdf

pdf_2016]

מכתב לשר המשפטים - מדיניות אכיפה.pdf