מבצע פינוי רכבים נטושים


אגף המרחב הכפרי החל במבצע פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה. השלב הראשון של המבצע כולל שיחות טלפון עם בעלי הרכבים, מכתבים ומדבקות אזהרה, ובמהלכו כבר פונו רכבים עצמאית על ידי בעלי הרכבים. 
השלב השני של המבצע יכלול הטלת קנסות  וגרירת הרכב על חשבון בעל הרכב.

305208987_443868291109671_7846653528153074303_n(1)