מועצה אזורית גזר בכנס הקיימות במרחב הכפרי


כחלק מתהליכי העומק אותם מקדמת היחידה הסביבתית, השתתף צוות אגף המרחב הכפרי בכנס הקיימות במרחב הכפרי. הכנס, שנערך לראשונה, עסק בהשלכות משבר האקלים ודן בנושאים כמו – ניהול ושמירה על שטחים פתוחים, אנרגיות מתחדשות במועצות אזוריות, חזית שינוי האקלים, קיימות בקיבוצים, פתרונות לפסולת במרחב הכפרי ועוד.

תעודת ציון לשבח הוענקה למועצה על פעילותה הענפה בנושאי קיימות, שמירה על השטחים הפתוחים, התמודדות עם משבר האקלים, הקמת הפורום הבינאגפי להטמעת קיימות והיערכות לשינוי האקלים, קידום הגינון האקולוגי ועוד.

אשכול המרחב הכפרי והיחידה הסביבתית ימשיכו לעסוק בנושאים אלה ולקדמם ברחבי המועצה.