אושר תקציב 2023


2023 אנחנו מוכנים ומוכנות!

243,000,000 ש״ח - תקציב המועצה ותכניות העבודה לשנת 2023 אושרו הערב פה אחד. זהו התקציב החמישי שמליאת המועצה הנוכחית מעבירה והוא מגלם עליה של 25% בחמש שנים!

זהו תקציב החינוך הגבוה אי פעם ומיצוי תקציבי הממשלה נמצא בשיא חדש.

החלטנו על הקמת בית תרבות, ספורט ופנאי למבוגרים בבית חשמונאי, ומסגרתו קירוי וחימום בריכת השחייה המועצתית!

מבנה אגף הרווחה והשירותים החברתיים וסביבתו ישופצו בתקציב של 2.4 מיליון ש"ח והוספנו 5 מיליון שקלים לתקציבי הפיתוח ביישובים. 

2023 אנחנו כבר מחכים ומחכות לך!

לתקציב המועצה לשנת 2023 לחצו כאן

לתוכנית עבודה לשנת 2023 לחצו כאן