נחנך שביל האופניים המחבר בין עזריה ויד רמב"ם לבית חשמונאי


ביום חמישי  15.12.2022 הושלם ונחנך שביל האופניים המחבר בין עזריה ויד רמב"ם לבית חשמונאי. 
השביל הוא חלק מתוכנית אב של שבילי אופניים ליוממות המחברת את כל ישובי המועצה. 

תודה לאגף תכנון והנדסה, לאלי בסעד ויוסי בסעד נציגי עזריה, אבי אביטל ונעמי ברנס נציגי יד רמב״ם, ולכל מי שעמל על סלילת השביל. 

רכיבה בטוחה ונעימה :)