קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 27/2021 שם המכרז: לקבלת הצעות למתן שירות דיגום שפכים ובדיקות מעבדה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 02/12/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 09/12/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 16/12/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים