קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 13/2020 שם המכרז: פניה לקבלת הצעות למתן שירותי גרירה, אחסון וגריטת רכבים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 24/09/2020 המועד האחרון להגשת הצעות: 29/10/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2020-09-23 עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים