קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 09/2021 שם המכרז: לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בבת הספר היסודי בכרמי יוסף סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 10/05/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 20/05/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 27/05/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2021-05-10 עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 07/2021 שם המכרז: לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/05/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/05/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 27/05/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2021-05-10 עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 05/2021 שם המכרז: למתן שירותי הדברת מזיקים, עשביה ולכידת זוחלים במועצה האזורית גזר וביישובי המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 29/04/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 04/05/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 23/05/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים