קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 01/2021 שם המכרז: לקבלת הצעות להפקת וביצוע פעילות "המרוץ למיליון" לתושבי המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 06/01/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 14/01/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 24/01/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים