קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 12 שם המכרז: ביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט עבור תיכון "הרצוג" בבית חשמונאי סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 23/07/2020 המועד האחרון להגשת הצעות: 02/08/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2020-07-27 עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 11/2020 שם המכרז: לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, סירוס ועיקור חתולי רחוב במועצה המועד האחרון להגשת הצעות למכרז- סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 14/07/2020 המועד האחרון להגשת הצעות: 03/08/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 06/2020 שם המכרז: שירותי ייעוץ וניהול מערך האסטרטגיה, יחסי ציבור ודוברות עבור המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 08/07/2020 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/02/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 1/2018 לשירותי לכידת בעלי חיים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 07/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 2/2018 למתן שירותי מחשוב, תקשורת וטלפוניה במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/01/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 3/2018 לניהול והפעלת מערכות ניו מדיה ותקשורת דיגיטלית עבור המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 07/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 4/2018 לקבלת הצעות לאספקת ותחזוקת מערכת לניהול ידע ומסמכים עבור המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 07/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 5/2018 למתן שירותי ניהול ועריכת עיתון "גזרי מידע" עבור המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 6/2018 למתן שירותי ייעוץ תחבורה ותנועה עבור המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 7/2018 להפעלת חוגי מוסיקה שונים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 8/2018 לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרוייקטים הנדסיים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 9/2018 למתן שירותי ייעוץ וריכוז הליכים ארגוניים בתחומי החינוך במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 10/2018 לשדרוג תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 11/2018 פומבי למכירת רכב משומש סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 12/2018 למתן שירותי הפעלת חוגי העשרה שונים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/04/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 13/2018 להפקה ארגון וביצוע פסטיבל "חוויה בכרם ה-5" במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 11/03/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 14/2018 למתן שירותי עיצוב גרפי עבור המועצה האזורית גזר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/04/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 15/2018 לביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית (pv) על גגות בבעלות המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/04/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 16/2018 למתן שירותי תחזוקה לתחנות ביוב בתחום שיפוט המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/04/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 17/2018 למתן שירותי הפעלת תוכניות האצה והעשרה לתלמידים מוכשרים ומצטיינים - לימודי מתמטיקה במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 11/06/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 18/2018 למתן שירותי הפעלת חוגי ספורט שונים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/05/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: מכרז 19/2018 לרכש ואספקת כלי אצירה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 20/2018 למתן שירותי יעוץ, ליווי וביצוע ביקורות ומעקב בנושא שכר ויחסי עבודה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 21/2018 למתן שירותי הפעלת חוגי מוסיקה שונים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/04/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 22/2018 למתן שירותי טיפול רגשי במשכ"ל (מרכז שיפור כישורי למידה) במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/05/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 23/2018 להפקה, ארגון וביצוע פסטיבל "חוויה בכרם ה-5" במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/06/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 24/2018 לביצוע שירותי עיצוב ויישום תכנית עיצוב מרחבי למידה (מוסדות חינוך) במסגרת פרויקט 21M סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/09/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 25/2018 למתן שירותי הפעלת תכנית העשרה בבתי ספר במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 03/09/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 26/2018 לקבלת הצעות להקמה וניהול מערכת אינוונטר במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/10/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 27/2018 לביצוע עבודות אחזקה כוללת של מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה (ללא תחנות שאיבה) סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 28/2018 לניהול מערכות מידע (מנמ"ר) במיקור חוץ סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 03/09/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 29/2018 לביצוע שירותי עיצוב ויישום תכנית עיצוב מרחבי למידה (מוסדות חינוך) במסגרת פרויקט 21M סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/10/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 30/2018 למתן שירותי הדרכה והכשרה לפסיכולוגים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 31/2018 למתן שירותי ניהול, תפעול, גבייה ותחזוקה של מערכת המים ביישוב בית חשמונאי שבמועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 32/2018 לקבלת הצעות לרכישה ואספקת תווי שי לחג / תווי קניה עבור המועצה באמצעות ועד העובדים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 33/2018 לקבלת הצעות להפעלת צהרונים בגני ילדים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 34/2018 למתן שירותי הפעלת תכנית לימודית לעידוד קריאה בגני ילדים ובבתי ספר במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/08/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: מכרז 35/2018 למתן שירותי הפעלת חוג ספורט בגני ילדים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 36/2018 למתן שירותי הפעלת חוג ריתמוסיקה בגני ילדים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 37/2018 למתן שירותי יעוץ, ליווי וביצוע בקורות ומעקב בנושא שכר ויחסי עבודה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 10/10/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 38/2018 לשדרוג, תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 39/2018 לניהול מערכות מידע ממוחשבות במועצה ובמסודותיה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 40/2018 לקבל שירותי תחזוקה ופינוי פסולת אריזות פלסטיק סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 41/2018 למכירת רכב משומש סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 42/2018 לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד עבור מרחבי למידה (מוסדות חינוך) במסגרת פרויקט 21M סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/10/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 44/2018 למתן שירותי פיזיותרפיה לילדים במשכ"ל סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 01/2019 למתן שירותי פיזיוטרפיה לילדים במשכ''ל סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 14/01/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 02/2019 לקבלת הצעות למתן שירותי קהילות תומכות לאזרחים וותיקים בתחום שיפוט המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 07/01/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 03/2019 לשירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 14/01/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 04/2019 לביצוע עבודות צביעה וסימון כבישים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 14/01/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 05/2019 לביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 03/01/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 06/2019 למכירת רכב משומש סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/02/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 07/2019 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית למועצה כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 08/2019 לאספקה התקנה הטמעה ותחזוקה של תוכנה לניהול עבור הועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 09/2019 למתן שירותי סריקת תיקי בניין ותיקי פיקוח עבור המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 10/2019 למתן יעוץ משפטי למועצה לענייני הגדלת הכנסות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 03/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 11/2019 לביצוע עבודות: איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 03/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 12/2019 לאספקת שירותי טיאוט מדרכות וכבישים ביישובי ובתחומי המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 03/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 13/2019 לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 15/2019 לקבלת שירותי אחסנת, אחזקת והסגר כלבים וחתולים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 16/2019 למתן שירותי ניהול, תפעול, גבייה ותחזוקה של מערכת המים ביישוב בית חשמונאי שבמועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 17/2019 לשירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה ושירותי יעוץ בתחום בטיחות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 17/04/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 18/2019 לביטוחי רכוש וחבויות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 19/2019 לקבלת הצעות לארגון, תיאום וביצוע השתלמות עובדים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/05/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 20/2019 לביצוע שירותי מדידה בתחום שיפוט המועצה כולל מדידות מבוססות GIS סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/05/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 21/2019 למתן שירותי דפוס והפקת עיתון המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/05/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 22/2019 למתן שירותי ניהול גביה ואכיפת גבייה מנהלית סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/05/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 23/2019 לקבלת שירותי אחסנת, אחזקת והסגר כלבים וחתולים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 17/04/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 24/2019 לקבלת שירותי סליקת כרטיסי אשראי סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/06/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 25/2019 למתן שירותי ייעוץ וריכוז הליכים ארגוניים בתחומי החינוך במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 30/05/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 26/2019 למתן שירותי יעוץ בענייני הגדלת הכנסות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 30/05/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 27/2019 למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירי טלפון סלולאריים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/06/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 29/2019 למתן שירותי ניהול תחום הגיל הרך במשכל- מרכז חינוכי טיפולי בקהילה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 10/07/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 30/2019 למתן שירותי ייעוץ וניהול מינהלת הקמת אזור תעסוקה משותף – רג"מ סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/07/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 31/2019 לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט עבור בית ספר איתן סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/07/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 14/2019 לביצוע עבודות איטום מבנה אשכול פיס בישוב בית חשמונאי סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/08/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 32/2019 לקבלת הצעות לרכישה ואספקת תווי שי לחג / תווי קניה עבור המועצה באמצעות ועד העובדים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/08/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 33/2019 לתכנון וביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ – (LED) ביישובי המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/09/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 34/2019 לביצוע שירות אספקת והתקנת ריהוט עבור בית ספר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 27/08/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 28/2019 להקמה, שדרוג, תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט של המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/10/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 35/2019 (כללי) שירותי ניהול, ויעוץ בתחום ההנדסה ותכנון ובניה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/11/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 36/2019 לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצי קיץ סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/11/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 37/2019 (כללי) לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 38/2019 (כללי) למתן שירותי קווי תקשורת ואינטרנט סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 39/2019 - לקבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד ופריטים לתחרויות, פעילויות ואירועים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 40/2019- לקבלת הצעות לרכש ואספקת מזון סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 41/2019 למתן שירותי פיזיותרפיה לילדים במשכל מרכז חינוכי טיפולי בקהילה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 25/11/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 42/2019 (כללי) לקבלת שירותים לטיפול בפסולת במחזור - פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: 44/2019 לביטוחי רכב (רכוש - מקיף וצד ג') סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 05/01/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: 01/2020 שם המכרז: שירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 26/01/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: 04/2020 שם המכרז: קבלת הצעות לרכש ואספקת מזון סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 11/02/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: 02/2020 שם המכרז: טיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים של המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 18/02/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: 05/2020 שם המכרז: ביצוע עבודות מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 18/02/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: 08/2020 שם המכרז: שירותי יעוץ, ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 27/02/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: 09/2020 שם המכרז: שירותי ייעוץ בתחום מידע תכנוני, רישוי ותכנון עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 27/02/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: 10/2020 שם המכרז: ביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בגני ילדים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 11/06/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 07/2020 שם המכרז: שירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים במועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 11/06/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2020-05-14 עלות רכישת מכרז: 300

חזור למכרזים פעילים