קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 06/2023 שם המכרז: לשירותי יעוץ, ליווי וביצוע ביקורות ומעקב בנושא שכר ויחסי עבודה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 02/02/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 09/02/2023, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 20/02/2023 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
לבירורים: בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה -
ליאת פרמון
מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות
08-9274550

עבור לארכיון המכרזים