קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 13/2024 שם המכרז: מתן שירותי דיגום מים במועצה האזורית גזר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 22/05/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 02/06/2024, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 16/06/2024 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 14/2024 שם המכרז: מתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה ושירותי יעוץ בתחום בטיחות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 22/05/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 02/06/2024, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 16/06/2024 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 11/2024 שם המכרז: לביצוע שירותי מדידה בתחום שיפוט המועצה כולל מדידות מבוססות GIS סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 07/05/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/05/2024, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 02/06/2024 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 500
מס מכרז: 12/2024 שם המכרז: מכרז לקבלת שירותי ניהול תכנון ותכנון הכנת תכנית מפורטת לקיבוץ נען סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 07/05/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 16/05/2024, 13:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 26/05/2024 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
לבירורים: בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה -
ליאת פרמון
מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות
08-9274550

עבור לארכיון המכרזים