קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 23/2021 שם המכרז: לקבלת הצעות למתן שירותי מוקד טלפוני סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 14/10/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 10/11/2021, 10:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 03/11/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300

עבור לארכיון המכרזים