ספק יחיד

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: שם המכרז: חוות דעת עבור הליך לקביעת ספק יחיד למרוץ הבוז'ולה - חברת מרתון ישראל סוג המכרז: תאריך פרסום המכרז: 19/02/2020 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: הודעה על כוונה לקביעת ספק יחיד למרוץ הבוזולה סוג המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0
מס מכרז: שם המכרז: הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לטיפול בבורות בשיטת התזה – חברת גי. פי. אי. ג'ט פטצ'ר ישראל בע"מ סוג המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0

עבור לארכיון המכרזים