דלג לתוכן העמוד

9/2018 למתן שירותי ייעוץ וריכוז הליכים ארגוניים בתחומי החינוך במועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז מסגרת פומבי מס' 09/2018 (כללי)

לשירותי ייעוץ וריכוז הליכים ארגוניים בתחומי החינוך במועצה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד', 28/02/18 עד השעה 13:00.
ישיבת  הבהרות (חובה) תתקיים בתאריך 18/02/18 בשעה 13:00, בבניין המועצה.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' סיגל דאי   

טל: 08-9274011/ 052-3253793
מייל: sigald@gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ג',  20/02/18 בשעה 12:00