דלג לתוכן העמוד

10/2018 לשדרוג תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 10/2018 (כללי)
לשדרוג תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 23/07/18 עד השעה 13:00.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.|

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' ליאת פרמון
טל: 08-9274035/ 052-2166811

מייל: liatf@gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ה', 12/07/18 בשעה 12:00.