דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/12/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

1. תואר המשרה/התפקיד: עו"ס לענייני סדרי דין.
כללי:

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דירוג המשרה: עו"ס
דרגה: ט'-ז'
היקף משרה: 60%

דרישות התפקיד- תנאי סף:
א. השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
ג. רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
ד. ותק מקצועי של למעלה מ-3 שנים בעבודה סוציאלית.
ה. ניסיון בעבודה עם משפחות, הורים, ילדים, נוער, זקנה וחוסים. 

תיאור התפקיד:
מתן חוות דעת והמלצות באמצעות תסקירים לערכאות משפטיות, בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות במשבר גירושין , בעניין מינוי אפוטרופסות ותחומים נוספים מתוקף התפקיד והחוקים שבאחריותו , וכן עבודה עם בתי משפט ובית הדין הרבני, קשר עם גורמים בקהילה, קשר עם מסגרות מקצועיות, חינוכיות וקשר עם הפיקוח במשרד הרווחה. במסגרת התפקיד על העו"ס לשאוף ככל הניתן לסייע להורים להגיע לתכנית הורות משותפת בהסכמה ולקיימה תוך חלוקת אחריות ומעורבות בכל היבטי חיי הילד. 
ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות הפעילות הקבועות, בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות נוספות:
א. עדיפות לבעל/ת מינוי עו"ס לסדרי דין בתוקף.
ב. ניסיון כעו"ס לסדרי דין – יתרון.
ג. נכונות ליציאה לקורס לחוקי ההגנה על חוסים וסדרי דין.
ד. יכולת עבודה מערכתית ועם צוות רב מקצועי.
ה. יכולת עבודה עם גורמים בקהילה ומחוצה לה. 
ו. יכולת להתמודדות עם משפחות בקונפליקט גבוה. 
ז. כישורים אישיים: יכולת יצירת קשר עם אוכלוסיות מגוונות, גם במצבים של התנגדות, יכולת עמידה במצבי לחץ, קבלת והפעלת סמכויות מקצועיות, אמינות ומהימנות אישית, יכולת תכנון וארגון, כושר ביטוי וניסוח, כושר למידה גבוה ויחסי אנוש טובים.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969


2. תואר המשרה/התפקיד: עו"ס יישובים
כללי:

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דרוג: עו"ס 
דרגה: י'- ח'
היקף משרה: 50%

דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה: 
תואר ראשון בעבודה סוציאלית
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
  
דרישות נוספות:
א. רצוי ניסיון בתחום העבודה הקהילתית.
ב. חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
ג. יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה .OFFICE -
ד. רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

תיאור התפקיד:
1. טיפול במקבלי השירות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, על ידי ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות המקצוע.
2. מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
3. משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
4. מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
5. מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
6. נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
7. מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
8. מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
9. משתתף בועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו
10. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
11. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
12. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
13. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות הפעילות הקבועות, בהתאם להנחיית הממונה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

3. תואר המשרה/התפקיד: עו"ס חוק נוער ויישובים
כללי:

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דרוג: עו"ס 
דרגה: ט'- ז'
היקף משרה: 100% 

דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

ג. רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון
ד. ניסיון של 3 שנים בעבודה סוציאלית, רצוי בעבודה עם ילדים, נוער והורים.
ה. תעודה על סיום הכשרת אוריינטציה והכשרת עו"סים לחוק הנוער של במשרד הרווחה- יתרון.
ו. מינוי כעו"ס לחוק הנוער- יתרון.
  
דרישות נוספות:
ד. חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
ה. יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה .OFFICE -

תיאור התפקיד:
1. התערבות במשפחות ע"פ חוק הנוער, במטרה להגן על קטינים ולהבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה. 
2. טיפול, סיוע ותמיכה בפונים ברשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים, ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע
כישורים אישיים:
יכולת יצירת קשר עם אוכלוסיות מגוונות גם במצבים של התנגדות, קפדנות ודייקנות בביצוע, אמינות ומהימנות אישית, יכולת תכנון וארגון, הפעלת סמכויות מקצועיות, כושר ביטוי וניסוח, כושר למידה גבוה, יחסי אנוש טובים, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, פיקוח ובקרה, סמכותיות, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, התמודדות עם לחץ ושחיקה. 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  13/12/2018  בשעה 11:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש