דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 14/2019- דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים (100% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: ראשת המועצה
דרוג: עו"ס 
דרגה: ה' – ג'
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד
ניהול מחלקת רווחה ושירותים חברתיים, תכנון העבודה וחלוקתה. 
אחריות לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום המועצה. קידום רווחת התושבים ושותפות לתכנון החברתי ביישוב.
אחריות בפני ראשת המועצה לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים של המועצה, בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והמועצה.
ניהול המחלקה בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחריות מלאה ליישום מדיניות זו.
אחריות לתוכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
אחריות לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, ייצוג המחלקה בפני גורמי חוץ.
אחריות לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן הוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
אחריות על התפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה לשיפור השירות.
אחריות לכך שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.
שיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.

תחומי אחריות:
1. בניית מערך הרווחה והשירותים החברתיים במועצה ע"פ חוקי התע"ס והנהלים והתקנות של המשרד לשירותים חברתיים וברוח מדיניות ראש המועצה.
2. ניהול המערך השירותים החברתיים במועצה בהיבטים מקצועיים.
3. ניהול המחלקה ועובדיה ועובדי המסגרות הנלוות לה.
4. ניהול תקציבי של מערך שירותים חברתיים – אחריות לגיוס משאבים והקצאתם וניהולם התקין.
5. ניהול ופיקוח על תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות של כל יחידות המחלקה.
6. קידום רווחת התושבים והתכנון החברתי ביישובים.
7. עידוד יוזמות לקידום הפרט והקהילה במועצה (בריאות במועצה, מרכז גישור אזורי, תחנת מנהל אוכלוסין ועוד).
8. איסוף נתונים שיטתי ואיתור צרכי קהילה.
9. ניהול ליווי מעקב ובקרה שוטפת של כל פעילות המחלקה.
10. ניהול ממשקים מקצועיים עם יחידות המועצה העוסקות בקהילה.
11. ניהול מערך הקשרים המקצועיים עם מטה משרד הרווחה, הנהלת המועצה וגורמים בקהילה.
12. טיפול בפניות מורכבות של תושבים ואחריות למענה וטיפול בפניות המתקבלות במחלקה.
13. אחריות לטיפול ומענה באירועי חירום אזרחיים ("אורות אדומים, אירועים חריגים במשפחה וכו').
14. אחריות על הגשת מועמדות לקולות קוראים וכן לפרסים חברתיים.

דרישות התפקיד – תנאי סף:
1. השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.
2. בוגר/ת קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד או התחייבות לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו.
3. ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
4. ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה, במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו.
5. כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.
6. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
7. רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.

דרישות התפקיד – דרישות נוספות
א. בעל/ת כושר ארגון וניהול ויחסי אנוש טובים.
ב. יכולת עבודה מול קהל.
ג. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ד. שפות: עברית ברמה גבוהה.
ה. יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות OFFICE.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 13.3.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030