דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
תפקיד: פקיד/ת גבייה
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת גבייה
דרוג: מנהלי
דרגה: 5-7
היקף משרה: 100%
דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה
ב. ניסיון בעבודה ברשות מקומית בתחום העיסוק של המשרה-יתרון.
דרישות נוספות:
א. שליטה מלאה בתוכנות OFFICE.
ב. סדר וארגון בניהול רשימות.
ג. שירותיות ועבודה מול קהל.

תיאור התפקיד:
מתן שירות בתחום הגבייה לתושבים, עדכון חיובים וזיכויים בכרטיסי התושבים, קבלת תשלומים וסיוע בכל ענייני המחלקה.

תחומי אחריות:
1. מענה אנושי לפניות.
2. עדכון נתונים במערכת המחשב.
3. רישום והפקדה של תשלומים שנגבו מאזרחים.

פירוט המטלות העיקריות:
1. מענה אנושי לפניות.
א. קבלת קהל.
ב. גביית כספים מתושבים.
ג. מענה טלפוני במייל ובפקסים, על פי הנחיית מנהל היחידה.
ד. מענה לפניות תושבים, בעלי עסקים וגורמים רלוונטיים אחרים בכתב, בהתאם לסמכותו ולהנחיות מנהל יחידת הגבייה.
ה. ביצוע תחשיבים, בהתאם להסדרי תשלום והנחות.
ו. העברת פניות תושבים למנהל יחידת הגבייה,  במידת הצורך.
ז. הפקת אישורים לגורמים בתוך או מחוץ לרשות על פי הנחיית מנהלת המחלקה (העברת בעלות/היעדר חובות וכו.)
2. עדכון נתונים במערכת המחשוב.
א. עדכון חיובים בכרטיסי תושבים  (מדידות בית וכדומה), בהתאם להנחיות יחידת השומה.
ב. עדכון בעלות על נכסים בתחום הרשות המקומית, בתיאום עם יחידת השומה.
ג. עדכון הנחות והסדרי תשלום.
ד. תיוק והזנת נתונים למערכת המחשוב.
ה. הפקת דו"חות הכוללים תיעוד מלא של פניות החייבים ותוצאות הטיפול.
ו. התאמות יתרות זכות וחובה.
3. רישום והפקדה של תשלומים.
א. רישום יומיומי של תנועת הכספים בקופה, בהתאם לאמור בתקנות רשויות מקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח 1811.
ב. ביצוע הפקדות התשלומים בבנק.
4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט הנוגעת לתחומי העשייה של המחלקה, ע"פ הנחיית מנהל המחלקה ומינהלת המועצה, כולל מחוץ לשעות הפעילות.
5. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתדרש) למתן מענה וטיפול בכל הנוגע לעבודה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, לצרכי שגרה וחירום.
6. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות הפעילות הקבועות, בהתאם להנחיות הממונה.


במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 19.3.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש