דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 20/2019- דרוש/ה סייע/ת במועדונית במועצה (70% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דירוג: מנהלי 
דרגה: 4-7
היקף משרה: 70% 

דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה: 12 שנות לימוד
ניסיון מקצועי:  ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות- יתרון.
רישום פלילי: היעדר  הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין תשס"א 2001.

תיאור התפקיד:
ייעוד:
טיפול בילדי המועדונית תוך מילוי משימות ארגוניות בהנחיית מדריכת המועדונית וכן בכפוף לתכנית העבודה של המועדונית ולמדיניות המועצה ומשרד הרווחה.

תחומי אחריות:
1. הכנת המועדונית לקראת יום העבודה וארגונה בסיום יום העבודה.
2. מתן סיוע לילדי המועדונית ודאגה לרווחתם.
3. שמירה על ניקיון המועדונית וסביבתה.
4. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי המועדונית.
5. תמיכה במדריכה במימוש תכנית העבודה של המועדונית.
6. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
7. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
• עבודה עם ילדים.
• עבודה בצוות.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 19.3.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030