דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 07/04/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כפיפות ארגונית: ראשת המועצה
דרגה: שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף משרה: 100%
תיאור התפקיד:
• אחריות לגיבוש ומימוש המדיניות ההנדסית של המועצה בהתאם לתכנון האסטרטגי לתכנית רב שנתית בכל הקשור לפעילויות השותפות והמיוחדות של המחלקה.
• תרגום מדיניות ראשת המועצה לתוכנית רב שנתית והכנת תכניות אב בתחומים הנדסיים שונים.
• מהנדס/ת הוועדה המקומית.
• אחריות לפיתוח היישוב ולשיפור איכות החיים של תושבי המועצה ושל השוהים בתחומה.
• אחריות לתכנון ולפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות לפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית.
• הסמכות המקצועית העליונה ברשות לתכנון הפיזי בתחום השיפוט של הרשות לרבות יזום ותכנון בתחומי הרשות ובדיקת תכניות המוגשות על ידי אחרים למוסדות התכנון.
• אחריות לניהול נכסי המועצה.
• אחריות על בניית התקציב המחלקתי וניהולו.
• השתתפות בישיבות של וועדת הנהלת המועצה ובוועדות תכנון ובנייה.
• אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם קבלנים בתחום עבודות לפיתוח הרשות המקומית ולתחזוקתה. 
• אחריות על בנושא איתור מבנים מסוכנים, קביעת מצב יציבותם ואישור הפעילות המתבקשת כתוצאה מקביעת מבנה כמסוכן.
• אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ברשות המקומית ולתחזוקתן.
• קבלת קהל: יזמים, תושבים ואנשי מקצוע בתחום הבנייה.

דרישות התפקיד- תנאי סף:
השכלה
:
• בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או אדריכלות, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
• רישיון מקצועי/תעודת מקצוע מהנדס רישוי (הנדסה אזרחית) או מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , תשי"ח – 1958 ,רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח – 1958 (בתוקף)

ניסיון תעסוקתי:
• 5 שנות ניסיון בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים: פיקוח ורישוי, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

ניסיון ניהולי:
• ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי. 

דרישות נוספות:
• לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. 
• יכולת הצגה בפני קהל, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל.
• בעל/ת כושר ביטוי בכתב ובעלפה בשפה העברית ברמה גבוהה.
• בעל/ת אמינות ומהימנות אישית גבוה.
• יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים.
• ידע רב בהפעלת תוכנת אופיס, אקסל וידע ב- GIS ובמערכות תומכות בתחום התכנון והבניה.
• יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות.
• ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
להמעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 7.4.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030