דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 29/2019- דרוש/ה מפקח/ת סביבתי/ת ביחידה הסביבתית אזורית (100% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/07/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: יחידה סביבתית
כפיפות ארגונית: מנהל/ת אגף יחדה סביבתית
דרוג: מח"ר/הנדסאי 
דרגה: 5-8/ 35-38
היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד – תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע״י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו״ל באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות, או תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 15 לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג-2012 או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.

קורסים והכשרות מקצועיות:
המפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק.
המפקח יחויב לסיים קורס רישוי עסקים שלבים א' וב', לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

דרישות ניסיון:
לא נדרש.

דרישות נוספות:
שפות - עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה.OFFICE-
רישיון נהיגה – בתוקף (גיר רגיל).
רישום פלילי – אישור משטרת ישראל בתוך 3 חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי (יידרש להציג במכרז).
כשירות רפואית- כשירות גופנית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. ייצוגיות.
ב. עבודה בשעות לא שגרתיות ובימים לא שגרתיים, לרבות בחגים, בחול המועד ובחופשות.
ג. עבודת שטח ונסיעות מרובות.
ד. יכולת עמידה בלחצים.
ה. שירותיות.
ו. סדר וארגון.
ז. אסרטיביות ויכולת אכיפה.
ח. ייצוגיות מול בעלי עסקים.
ט. זמינות מלאה גם מעבר לשעות הפעילות לרבות בסופי-שבוע, בחגים, בחופשות וכו'.
י. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.
יא. פניות ציבור ומענה לתושבים ויישובים.

תיאור התפקיד:
פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום שיפוט המועצות האזוריות – גזר ושדות דן. 
פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים.

תחומי אחריות:
1. ביצוע מדיניות האכיפה של המועצות לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
2. תיאום עבודה עם התביעה הרשותית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.
3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.
4. בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
5. בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
6. אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.
7. תיעוד פעיות פיקוח.
8. ביצוע פרויקטים, מטלות ומשימות הנוגעות לעבודת היחידה הסביבתית ככל שיידרש.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
1. ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות:
א. פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פסולת ומחזור, זיהום מים ושפכים, זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון ועוד.
ב. הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח. 
ג. ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה. 
ד. ביצוע בדיקות או מדידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיראה לנכון, או לנהוג בהן בדרך אחרת. 
ה. תיעוד עבירות איכות הסביבה בתחומי האיגוד לרבות כתיבת דוחות מפורטים. 
ו. הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה. 
ז. מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות באיגוד בהיבט האכיפה. 
ח. מתן דו"חות קנס. 
ט. איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור. 
י. איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות ובכלל זה: חקירת חשודים ועדים, עיכוב חשודים, חיפוש ותפיסת ראיות וכלים ששימשו לביצוע העבירה, לצורך העברתן לגורמים המוסמכים לשקול הגשת כתבי אישום.
יא. שותפות בכוננות עם שאר חברי צוות הפיקוח ברשות.

2. תיאום עבודה עם התביעה הרשותית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט:
א. תיאום שוטף והנחיה מאת התביעה העירונית או של האיגוד. 
ב. מתן עדות בדיונים בבתי משפט. 
ג. תיאום ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע במשרדי ממשלה, משטרה, תאגידי מים וביוב וברשות המקומית.

3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה:
א. תיאום שוטף עם גופי אכיפה נוספים (כגון משטרה ירוקה, פקחי רט"ג, פקחי סיירת ירוקה  
     ושטחים פתוחים, פקחי ניטור נחלים ורעלים של משרד הבריאות ועוד(. 
ב. תיאום וביצוע מבצעי אכיפה מיוחדים עם כל הגורמים הנ"ל.

4. פיקוח ואכיפה בתחומי המועצה בנושאים הנדרשים ושיידרשו בכל עת בהמשך על ידי המועצה, כולל מעבר הסמכה והכשרה רלוונטיים.
א. ביצוע הכשרה והסמכה במסגרות פיקוח ואכיפה בכל אותם תחומי העשייה שיידרשו במועצה ע"פ הנחיות מינהלת המועצה.
ב. ביצוע אכיפה, פיקוח ובקרה בפועל בכל תחומי העשייה שיידרשו כאמור בסעיף א', לרבות אכיפה סביבתית, רישוי עסקים, פיקוח כללי וכל פיקוח/בקרה אחר שיידרשו.

5. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.

6. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה וטיפול בכל הנוגע לעבודה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, לצרכי שגרה וחירום.

7. עבודה בסופי-שבוע, חגים, מועדים וחופשות- ע"פ צרכי המועצה.

8. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות הפעילות בהתאם להנחיית הממונה.

9. נסיעות בתפקיד ברכב איגום, בו מותקן GPS לאיתור הרכב.

10. ריכוז פרויקטים, יוזמות ומטלות נוספות בתחומי העשייה של היחידה.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
להמעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 16.7.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

עדי לב
מ"מ מנהלת משאבי אנוש