דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 38/2019- דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון ורישוי בנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 04/11/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: הנדסה
כפיפות ארגונית: מהנדס המועצה
דרוג: מהנדסים
דרגה:38-42 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:
א. ניהול צוות בודקי התכניות, מידענים, בודקי הרישוי וארכיון. 
ב. ניהול מסלולי התכנון, המידע והרישוי על כל היבטיהם, וכן לקראת הסמכת הוועדה על פי הרפורמה לחוק התכנון והבניה.
ג. מעורבות בפיתוח מדיניות התכנון של הרשות וביישומה, לרבות קידום תכנית המתאר הכוללנית.
ד. קידום תכניות שביוזמת הוועדה המקומית.
ה. אחריות לניהול ארכיון הוועדה.
ו. הטמעת מערכות מחשוב וכלל מערכות הוועדה הנדרשות, לרבות עמידה בקשר שוטף עם גורמים חיצוניים המפעילים מערכות אלה.
ז. ייצוג הוועדה המקומית בפני מוסדות התכנון, וועדה מחוזית, מועצה ארצית וכל משרדי הממשלה הרלוונטיים לרבות וועדות ערר.
ח. מתן שירות לתושבים וקהל מקצועי.

דרישות התפקיד – תנאי סף
א. השכלה - בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אדריכלות, הנדסה, תכנון ערים או הנדסאי אדריכלות או בניין רשום לפי חוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג-2012.
ב. ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחומי  הרישוי ו/או התכנון ברשות מקומית או מוסד דומה.

דרישות התפקיד – דרישות נוספות
א. שליטה מלאה בחוק התכנון והבניה, תיקוניו ותקנותיו ובדגש על תיקון 101 לחוק.
ב. שליטה מלאה בהליכי תכנון ורישוי בנייה.
ג. ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות (מערכות ניהול ועדה, רישוי זמין, מבא"ת ותוכנות מחשב 
כלליות לרבות אופיס).
ד. ניסיון בהגשת בקשות להיתרי בנייה  למוסדות התכנון – יתרון.
ה. ניסיון בתכנון תב"עות – יתרון.
ו. ניסיון ניהולי של צוות עובדים.
ז. כושר הבעה בכתב ובע"פ.
ח. ייצוג נאות עם קהל מקצועי, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל.
ט. הכרות עם המגזר הכפרי – יתרון.
י. שפות - ידיעת השפה העברית על בוריה.

תכונות נדרשות לתפקיד
אמינות ומהימנות אישית, הנעה עצמית, קפדנות ודייקנות בביצוע, אחריות אישית, כושר למידה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולות ניהול וארגון, תודעת שירות גבוהה, יחסי עבודה תקינים, יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, התמודדות עם מצבי לחץ ויכולת פתרון בעיות.
 

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
*המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  4.11.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

עדי לב
מ"מ מנהלת משאבי אנוש