דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 37/2019- דרוש/ה ספרנ/ית בספרייה האזורית במועצה (100% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 04/11/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

 

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת הספרייה האזורית
דרוג: מנהלי / מח"ר
דרגה: 36-39 / 6-9
היקף משרה: 100% 
דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.
או
סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.
או
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

דרישות נוספות:
1. רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
2. זיקה לספרות ותרבות.
3. עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
4. הכרות עם מערכות ממוחשבות לניהול ספריות.
5. עבודה בשעות לא שגרתיות, גם מחוץ לשעות הפעילות הקבועות לפי צרכי הספרייה ועפ"י הנחיות מנהלת הספרייה.

תיאור התפקיד
מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה. 

 עיקרי התפקיד:
1. מתן שירותי ספריה.
2. תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה.
3. סיוע בארגון וריכוז פרויקטים, אירועים ויוזמות במסגרת הספריה והפעילות התרבותית במועצה.
4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרוייקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה. 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 
1. מתן שירותי ספריה
א. רישום שואלים ומעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים ע"פ מדיניות הספריה.
ב. ייעוץ והכוונה לבאי הספריה.
ג. סיוע באיתור מידע או פריט.
ד. ארגון אוסף פירטי הספריה לרבות:  ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים.
ה. זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה.

2. ייזום וביצוע פעילויות העשרה
א. הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט, לילדים ומבוגרים, תוך הספריה ומחוצה לה.
ב. הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות.
ג. ביצוע פעולות לעידוד הקריאה.
ד. מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית.
ה. מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע.
ו. ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות.

3. תפעול הספריה בהתאם לנוהלי העבודה
א. מתן שירות מקצועי ואדיב לאבי הספריה.
ב. פתיחה וסגירה של הספריה בהתאם לשעות הפעילות.
ג. פעלת אתר האינטרנט של הספריה.
ד. קיום נוהלי הספריה.
ה. דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספריה.
ו. סיוע בארגון וריכוז פרויקטים, אירועים ויוזמות במסגרת הספריה והפעילות התרבותית במועצה.

4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרוייקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנחיות מנהלת המועצה.

5. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
6. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיות הממונה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969
 

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
*המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  4.11.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

עדי לב
מ"מ מנהלת משאבי אנוש