דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

שעור המשרה:  100%+50% (2 תקנים)
כפיפות: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
דירוג :עו"ס
דרגה: י"א- ט'

תיאור התפקיד
עבודה פרטנית ומערכתית עם משפחות ויחידים (עו"ס מרחבי) ביישובי מועצה אזורית גזר.

עיקרי התפקיד:
• עבודה סוציאלית כוללנית ביישובי המועצה.
• קיום קשרים עם מערכות ובעלי תפקידים בקהילה.
• עבודה פרטנית ומערכתית.
• ביצוע כל משימה אחרת שתוטל על ידי הממונה הישיר או/ו הממונים ברשות.

דרישות התפקיד
השכלה:
▪ תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
▪ רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:
▪ ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה סוציאלית פרטנית ומערכתית עם משפחות ויחידים.
▪ יתרון להיכרות עם המגזר הכפרי.

דרישות נוספות:
▪ בעל/ת רכב.

כישורים אישיים:
יכולת עבודה בצוות, ראיה מערכתית, יוזמה ויצירתיות, יכולת ארגון ותכנון, יחסי אנוש מצויינים.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  12.12.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

עדי לב
מ"מ מנהלת משאבי אנוש