דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 55/2019- דרוש/ה רכז/ת משפחתונים במחלקת רווחה ושירותים חברתיים - (50% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דירוג המשרה: עו"ס/מח"ר
דרגה: ט'-ז'/ 38-39
היקף משרה: 50%  

דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה: תואר במדעי החברה ו/או הרוח במקצועות הבאים: חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. או: בוגר/ת תכנית שוורץ לגיל הרך שהוא בעל תואר ראשון במדעי החברה ו/או הרוח, או בעל תואר מוסמך בתכנית שוורץ לגיל הרך. או: עו"ס בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית. 
ב. לעובד/ת סוציאלי/ת - רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
ג. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  תשס"א 2001.

תיאור המשרה ודרישות התפקיד:
• ניהול שוטף של מערך המשפחתונים במועצה הכולל היערכות לפתיחת שנת הלימודים במשפחתונים חדשים או קיימים בהתאם לנוהל פתיחת משפחתון של משרד הכלכלה, בצוע התקשרויות חוזיות בין הרשות למנהלות המשפחתונים, פניה למשרד הרווחה לקבלת סמלי רווחה ע"פ הצורך, ביצוע הרשמה וקליטת ילדים ע"פ הנחיות ההרשמה שמפרסם משרד הכלכלה.
• רישום ושיבוץ ילדים במשפחתונים ע"פ הנחיות האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך.
• הדרכה ובקרה שוטפת במשפחתונים והקפדה על תנאי ההפעלה שיפעלו כנדרש.
• קיום מפגשי הדרכה אישיים וקבוצתיים עם מנהלות המשפחתונים והכנת תכנית השתלמויות של העשרה , ריענון וחדשנות. 
• העברת דיווחים חודשיים מפורטים למשרד הכלכלה.
• ביצוע בקרה מנהלית וכספית שוטפת.
• קיום קשר שוטף עם ההורים ומתן מענה לבעיות הדורשות טיפול והתערבות, ייזום אספות הורים והעברת מידע רלבנטי
• קיום קשר עם השירותים בקהילה בתחום הנדרש.
• ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנחיות מנהלת המועצה.
• זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
• כולל עבודה בשעות הערב.
דרישות נוספות
תינתן עדיפות לעו"ס.
חובת השתתפות בהשתלמויות וקורסים בתחום התפקיד.
יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה .OFFICE -

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  12.12.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

לב  עדי
מנהלת משאבי אנוש