דלג לתוכן העמוד

15/2018 לביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית (pv) על גגות בבעלות המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/04/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז מסגרת פומבי מס' 15/2018 (כללי) לביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו- וולטאית (pv) על גגות בבעלות המועצה 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א', 06/05/2018  עד השעה 13:00.
סיור קבלנים (חובה) יתקיים בתאריך 23/04/18 בשעה 12:00, בבניין המועצה.

הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר שמואל הררי   
טל: 08-9274003/ 052-5344562
מייל: shmuel@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ה',  26/04/18 בשעה 12:00.