דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 50/2019- דרוש/ה רכז/ת נוער יישובי/ת – חולדה (70% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 15/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

שאלות הבהרה

להגשת שאלה

כללי
אגף: תרבות, נוער וספורט
כפיפות ארגונית: מנהלת יחידת הנוער
דרוג: חינוך, נוער וקהילה
דרגה: ע"פ השכלה
היקף: 70%

דרישות התפקיד – תנאי סף
השכלה: בוגרי 12 שנות לימוד, תעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית. 
עדיפות לסטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי החברה , חינוך בלתי פורמאלי, עבודה קהילתית או במדעי ההתנהגות, או סטודנטים לתואר ראשון כאמור משנה שנייה.
עדיפות לבעלי  תעודת מדריך מוסמך/ תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער/ תעודת עובד חינוך/ תעודת הוראה.

ניסיון
ניסיון של 2 שנות הדרכה כמדריך צעיר או כמדריך במסגרת חינוכית/ צבאית/ שירות לאומי/ אזרחי בהדרכה ישירה של בני נוער.
יועדפו בעלי ניסיון בהדרכה ישירה של בני נוער במסגרת יישובית.
המועמד שייבחר יידרש לעבור קורס הכוון למדריכי נוער יישוביים במגזר הכפרי בשנת עבודתו הראשונה.

כישורים אישיים:
יכולת ליצור קשר עם בני נוער.
יכולת להדריך ולהעשיר את בני הנוער בתחום הערכי, החברתי והקהילתי.
יכולת להדריך ולהנחות מדריכים.
יכולת ליזום, להכין ולבצע תוכנית עבודה (תוכנית חינוכית) ולתכנן תקציב.
יכולת שיתוף פעולה בצוות.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

תיאור התפקיד:
מאבחן ומעריך צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער ביישוב. בונה ומדריך קבוצות נוער ב״גיל הבוגר" (14-18).
מדריך ומנחה את צוות ההדרכה ביישוב: מד״צים , גרעין עודד.
אחראי להקמת והפעלת קבוצות מנהיגות נוער כגון: מד״צים ופעילים במסגרות השונות, ובאמצעותם אחראי להדרכת קבוצות הילדים בגיל בית הספר היסודי. מקיים קשר הדוק עם ועדת הנוער ביישוב, בשיתוף עם מועצות חניכים ,לתכנון וביצוע פעולות ״שוביות.
אחראי להכנה ולביצוע תוכנית עבודה שנתית ליישוב, בנושאים כגון :טיולים, הצגות, פעילות תרבותית, חגי ישראל, וזאת בשיתוף עם הקהילה ובתיאום עם התוכניות האזורית והארציות. משמש כאיש קשר בין היישוב, המועצה האזורית ותנועת הנוער ומקיים קשר קבוע עם בית הספר האזורי ועם ההורים.
פועל כחבר בצוות ה״ מדריכים הבוגרים" האזורי ומשתתף בתכנון ובביצוע פעילות אזורית. אחראי ומשתתף בפעילות חינוכית המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון :מחנות נוער, טיולים, כנסים וכו'.
אחראי על מועדון הנוער וציודו.
התחייבות להשתתפות בהשתלמויות למדריכי נוער במגזר הכפרי.
ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של היחידה והאגף, בהתאם להנחיות הממונים ביחידה.
זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  15.12.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' לב עדי, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 


לב עדי 
 מנהלת משאבי אנוש