דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מחלקה: דת
כפיפות ארגונית: מנהל מחלקת דת
דרוג: מנהלי
דרגה: 6-8
תיאור התפקיד
ביצוע עבודות אחזקה ותחזוק המקווה לווי הטובלת.
תחומי אחריות:
א. ליווי הטובלת.
ב. תחזוק ואחזקת המקווה.
ג. דיווח על פעילות המקווה לוועד המקומי, למועצה ולמשרד הדתות.
ד. ביצוע כל מטלה בתחומי אחריות מחלקת דת, בהתאם להנחיות המועצה.

אפיון סביבת העבודה
סביבת עבודה
אופי העיסוק במידה רבה מאד במידה בינונית במידה מועטה
עבודה משרדית במידה מועטה
עבודה מול מחשב במידה מועטה
קבלת קהל במידה רבה מאוד

דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה: 12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.
ב. היכרות עם החומר המקצועי הרלוונטי.
ג. עבודה בכל ימות השבוע, כולל ערבי חג וערבי שבת.
תכונות נדרשות לתפקיד
תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, סדר ונקיון.
המודעה מיועדת לנשים בלבד.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 13.12.19 בשעה 15:00, באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' לב עדי, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי המועצה, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תבדק והיא תפסל על הסף.    

עדי לב
מ"מ מנהלת משאבי אנוש