דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דירוג: מנהלי 
דרגה: 4-7
היקף משרה: 100% 

דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה:  12 שנות לימוד
ניסיון מקצועי:  ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות- יתרון.
רישום פלילי: היעדר  הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  תשס"א 2001.

תיאור התפקיד:
ייעוד:
ניהול המועדונית בהתאם לתכנית העבודה ולמדיניות המועצה ומשרד הרווחה.

תחומי אחריות:
1. אחריות להכנת המועדונית לקראת יום העבודה ולארגונה בסיום יום העבודה.
2. הדרכת ילדי המועדונית ודאגה לרווחתם.
3. אחריות לניקיון המועדונית וסביבתה.
4. שמירה על בטיחות ילדי המועדונית.
5. מימוש תכנית העבודה של המועדונית.
6. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות 
הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
7. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה,  
בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
• עבודה עם ילדים.
• עבודה בצוות.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  13.12.19 בשעה 15:00  באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

עדי לב
 מנהלת משאבי אנוש