דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 34/2019- דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חוזים, התקשרויות וביטוחי מועצה (100% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 18/09/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

תיאור המשרה: מנהל/ת מחלקת חוזים, התקשרויות וביטוחי מועצה  
דירוג המשרה: מח"ר/ חוזה אישי
דרגה: 39-41.
מחלקה: גזברות
כפיפות ארגונית: גזבר המועצה.
היקף המשרה:  100%.

דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה:  תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח ואו חשבונאות
ניסיון: ניסיון מוכח כמנהל/ת חוזים והתקשרויות/ביטוחים/ תקציבן/ית כלכלן/ית מנהל יחידה חשבונאית ברשות מקומית או בחברה ציבורית או פרטית.
כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת ארגון ותכנון, פיקוח ובקרה.

תיאור המשרה ודרישות התפקיד:
1. פיקוח ,בקרה ומעקב על חוזי המועצה כולל הארכות תוקף 
2. חידוש ועדכון פוליסות הביטוח של המועצה.
3. ניהול וטיפול בתביעות ביטוח הכנת החומר לייצוג המועצה בבתי משפט בנושאים הקשורים לביטוחי הרשות.
4. פיקוח על ערבויות וביטוחים של קבלנים .
5. השתתפות בכתיבת מכרזים ובאישורם.
6. בקרת יישום מדיניות התקשרות של הרשות המקומית עם ספקים שונים בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ברשות .
7. בקרה על דיווחים למשרדי ממשלה .
8. ייצוג הגזבר בוועדות בהתאם לדרישה
9. סיוע לגזבר בנושאים שונים

דרישות נוספות
א. ייצוגיות בפורומים מקצועיים .
ב. יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה .OFFICE -

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):

1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
להמעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 18.9.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030