דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 68/2019- דרוש/ה בודק רישוי בנייה ומידען לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/01/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

אגף: הנדסה
כפיפות ארגונית: מנהל מחלקת תכנון ורישוי בנייה.
דרוג: הנדסאי/ מח"ר
דרגה:38-42 
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:
א. בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.
ב. הכנת הבקשות וחוות דעת מקצועיות לצורך דיון בבקשות להיתרי בנייה.
ג. מתן מידע תכנוני לצורך הגשת בקשות להיתר בנייה, לרבות מידע תכנוני לכל דורש.
ד. תיאום עם גורמים מקצועיים ברשות המקומית ורשויות אחרות.
ה. מתן הנחיות והתייעצות ראשונית לפני הגשה למתכננים, תושבים ויזמים.
ו. מתן חוות מקצועית בפורומים שונים.
ז. קבלת קהל ומענה לפניות.

דרישות התפקיד – תנאי סף
א. השכלה - בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אדריכלות, הנדסה, תכנון ערים או הנדסאי אדריכלות או בניין רשום לפי חוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג-2012.

דרישות התפקיד – דרישות נוספות
א. שליטה בחוק התכנון והבניה, תיקוניו ותקנותיו ובדגש על תיקון 101 לחוק.
ב. שליטה בהליכי תכנון ורישוי בנייה.
ג. ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות (מערכות ניהול ועדה, רישוי זמין ותוכנות מחשב 
כלליות לרבות אופיס).
ד. ניסיון בהגשת בקשות להיתרי בנייה  למוסדות התכנון – יתרון.
ה. בוגרי קורס המוכר על ידי משרד הפנים ומיועד לעובדים בוועדות מקומיות ו/או לבודקי רישוי או מידענים – יתרון.
ו. כושר הבעה בכתב ובע"פ.
ז. ייצוגיות, אדיבות, יכולת שירותית גבוהה ויחסי אנוש מעולים.
ח. הכרות עם המגזר הכפרי – יתרון.
ט. שפות - ידיעת השפה העברית על בוריה.
י. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר.

תכונות נדרשות לתפקיד
אמינות ומהימנות אישית, הנעה עצמית, קפדנות ודייקנות בביצוע, אחריות אישית, כושר למידה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, תודעת שירות גבוהה, יחסי עבודה תקינים, כושר עבודה בצוות, התמודדות עם מצבי לחץ.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  2.1.20 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 


  עדי       לב
 מ"מ מנהלת משאבי אנוש