דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/01/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי
מחלקה: תברואה
כפיפות ארגונית: מנכ"ל המועצה.
דרוג: מהנדסים/ מח"ר
דרגה: 39-41/ חוזה ע"פ כללי משרד הפנים
היקף משרה: 100%
דרישות התפקיד – תנאי סף
א. בעל/ת תואר אקדמי בתחומי הנדסה, אגרונומיה, מדעי הטבע או ניהול - חובה.
ב. ניסיון בניהול של 3 עובדים לפחות במשך שנתיים או ניסיון בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי - חובה.
דרישות נוספות
א. ניסיון בתפעול ופיקוח על קבלנים ונותני שירותים- יתרון.
ב. ניסיון מקצועי בתחומי תברואה, חקלאות ורישוי עסקים- יתרון.
ג. בוגר/ת קורס תברואן מוסמך -יתרון.
ד. היכרות עם מערכות מחשוב ייעודיות ותוכנות ייעודיות-  יתרון.
ה. בעל/ת ניסיון במו"מ, כושר ארגון וניהול, אסרטיביות ויחסי אנוש טובים.
ו. יכולת עבודה מול קהל.
ז. עבודה וזמינות בשעות בלתי שגרתיות.
ח. שפות: עברית ברמה גבוהה.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפנות את המועמד/ת שייבחר למבחני התאמה לפני תחילת תפקיד.

תכונות נדרשות לתפקיד
תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, עירנות ודריכות, כושר למידה, סדר ונקיון, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת): כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, אכיפה, פיקוח ובקרה, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.
מצבי תפקיד: טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

תיאור התפקיד:
ניהול תחום התברואה במועצה.

תחומי אחריות:
1. ניהול מערך התברואה, הפסולת והאשפה ברשות, על כל סוגיהם.
2. ניהול תחום איכות משק המים ברשות ודיגום מים ברחבי הרשות ובישובים.
3. ניהול תחום ההדברה ברשות, על כל סוגיה. 
4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט הנוגעת לתחומי העשייה של המחלקה, ע"פ הנחיית מינהלת המועצה.

משימות עיקריות כנגזרת מתחומי האחריות:
א. ניהול מערך התברואה, הפסולת והאשפה ברשות על כל סוגיהם:
1. גיבוש תכנית העבודה לפינוי אשפה והפסולת במרחב המועצה.
2. בקרה על יישום תוכנית העבודה תוך קביעת מדדי ביצוע , פיקוח תקציבי, ניתוח דו"חות מוקד וסיורים בשטח. 
3. ניהול תקציב היחידה בהתאם לתוכנית העבודה והתקציב שאושרו.
4. כתיבת מכרזים והכנת כתב כמויות הנדרשים למימוש פרויקטים המוגדרים בתוכנית העבודה. 
5. פיקוח ובקרה על עבודת קבלנים תוך מתן מענה לספקים הפועלים בשוטף ובפרויקטים בתחום.
6. סנכרון בין הגורמים השותפים למשימה זו לרבות מענה לצרכים מיוחדים טיפול במפגעים.
7. מענה לפניות הציבור בתחום הניקיון וטיפול על פי זמני תקן ואמנת שירות.
8. פיקוח ומעקב אחר ביצוע שירותי ניקיון ואחזקה שוטפים, לרבות שירותי איסוף אשפה על סוגיה, פסולת, גזם וגושית ואופן הסדרת סילוקם לאתרי מיחזור והטמנת אשפה מורשים.

ב. ניהול תחום איכות משק המים ודיגום מים:
1. ביצוע דיגום מים ברחבי המועצה, דיווח וטיפול בהתאם לממצאים. 
2. ביצוע ביקורת בתחום משק המים, בתיאום ובדיווח מול כל הגורמים הרלוונטיים.
3. ביצוע הדרכות בנושא מים ועדכון חומרים בנושא לציבור.

ג. ניהול מערך הדברה ברשות  
1. ביצוע מכרזים בנושא הנדון בתיאום עם היועמ"ש.
2. הפעלת קבלנים בתחום ההדברה, פיקוח ומעקב.
3. ביצוע הדברה מיוחדת ע"פ צרכים מקצועיים, בתיאום עם מינהלת המועצה והיועמ"ש.
4. קידום המודעות למניעת מפגעים תברואתיים וסיכונים בריאותיים.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 12.1.2020  באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי המועצה, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תבדקנה והיא תפסלנה על הסף.

איש הקשר ברשות לעניין מכרז זה, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, עדי לב.
דרכי התקשרות:
טלפון 08-9274030
פקס 073-2447230
דוא"ל jobs@Gezer-region.muni.il    
                                                                                                                                               
בברכה,
עדי לב 
מ"מ מנהלת משאבי אנוש