דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 08/2020 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 27/02/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

לשירותי יעוץ, ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות   המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ה', 27/02/2020   עד השעה: 11:00.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה וכאן
עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר יניר שמולביץ
טל: 054-3055347/ 08-9274062

מייל: yanirs@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ה',
 13/02/2020 בשעה 12:00.

 

תשובות לשאלות הבהרה

פרסום המכרז