דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/05/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 18/2018 (כללי)
להפעלת חוגי ספורט שונים במועצה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א', 06/05/18 עד השעה 13:00.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 100  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' חן גורלניק

טל: 08-9274005/ 054-7300511

מייל: chen@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב',  30/04/18 בשעה .12:00