דלג לתוכן העמוד

מזכיר/ה משנה/ית לבי"ס גוונים במועצה האזורית גזר – מכרז חיצוני מספר 20/2020

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 20/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/06/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת בי"ס.
דרוג: מנהלי
דרגה: 5-8   
היקף משרה: 50%

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהלת בית הספר. 

עיקרי התפקיד:

  1. ניהול תיקי עובדי בית הספר.
  2. עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי ספר (להלן: "מנב"סנט").
  3. רישום תלמידים.
  4. הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
  5. ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
  6. מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
  7. תפעול פרויקטים ייחודיים.
  8. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
  9. כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.


דרישות התפקיד – תנאי סף
השכלה ודרישות מקצועיות
12 שנול לימוד.

דרישות נוספות
יתרון לבעלי הכשרה וניסיון בתחום ניהול חשבונות.
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדרות מסויימים, תשס"א-2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
• עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו.
• שירותיות.
• ניהול כספים ותקציב.

תכונות נדרשות לתפקיד
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, אחריות אישית, כושר למידה, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, תודעת שירות גבוהה, יחסי עבודה תקינים, כושר עבודה בצוות, יכולת ניהול כספים ותקציב.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 22/06/2020 בשעה  12:00
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il  
 

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים 
למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529