דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת מחלקת רכש במועצה האזורית גזר – מכרז חיצוני מספר 18/2020

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 18/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/06/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף:  גזברות
כפיפות ארגונית: גזבר המועצה
דרוג: מח"ר
דרגה: 39-41
או חוזה בכירים 30%-40%

תיאור התפקיד
ניהול מחלקת הרכש במוא"ז גזר, לרבות רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם וקביעת רמת המלאי, תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר המידות. 
עיקרי התפקיד:
1. ניהול מצאי ואינוונטר.
2. ביצוע רכש ואספקה, עפ"י נהלי המועצה.
3. טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים.
4. סיוע לגזבר בנושאים שוטפים ורלוונטיים.
* תיאור תפקיד מפורט ניתן למצוא באתר משרד הפנים www.gov.il – קובץ תיאורי תפקיד.

תנאי סף
השכלה:
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.
או
תעודת סמיכה לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 
או
אישור לימודים בכולל בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
ניסיון מקצוע:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור -  ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז  בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.
עבור הנדסאי רשום – ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.
עבור טכנאי רשום - ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.
ניסיון ניהולי: לפחות 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות
שפות עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה  OFFICE
יתרון לבעלי תעודה של סיום קורס רכש של הרשויות המקומיות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
• ניהול משא ומתן עם ספקים וקבלנים.
• עבודה הדורשת סדר וארגון ודיוק בפרטים.
• טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

תכונות נדרשות לתפקיד
א. בעל/ת כושר ארגון וניהול, אסרטיבי/ת ובעל/ת יחסי אנוש טובים.
ב. יכולת עבודה מול קהל.
ג. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
ד. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, עירנות ודריכות, כושר למידה, סדר ונקיון, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת): כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 22/06/2020 בשעה  12:00
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il  
 


המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים 
למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529