דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס שחקים במועצה האזורית גזר - מכרז חיצוני מספר 16/2020

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 16/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 18/06/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהל בית הספר/ מנהלת מחלקת בתי ספר במחלקת חינוך/מנהלן מוסדות חינוך
דרוג: מנהלי 
דרגה: 6-8
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:
שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר, עיקרי התפקיד:
1. תחזוקת תשתיות בית הספר.
2. אספקת והתקנת ציוד בית הספר.
3. סיוע בשמירה על  בטיחות התלמידים.
4. כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד:
רישום פלילי: היעדר  הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 2001.

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
1. מאמץ פיזי.
2. עבודה עם ילדים.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 18/06/2020 בשעה  12:00
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il  
 

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים 
למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529