דלג לתוכן העמוד

דרושים 7 רכזי/ות נוער יישוביים (כפר שמואל, בית עוזיאל, חולדה, יד רמבם, יציץ, משמר איילון, גני יוחנן) במועצה האזורית גזר – מכרז חיצוני מספר 30/2020

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 30/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 01/06/2020 תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי:

אגף: קהילה
כפיפות ארגונית: מנהלת יחידת הנוער
דרוג: חינוך, נוער וקהילה
דרגה: ע"פ השכלה
היקף משרה: כפר שמואל – 100%, בית עוזיאל -  70%, חולדה – 70%, יד רמבם 70%, יציץ – 70%, משמר איילון – 70%, גני יוחנן – 50%.

תיאור התפקיד:

 1. אבחון והערכת צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער ביישוב. 
 2. בניית והדרכת קבוצות נוער ב״גיל הבוגר" (14-18).
 3. הדרכת והנחיית צוות ההדרכה ביישוב: מד״צים , גרעין עודד וכו'.
 4. אחראיות להקמת והפעלת קבוצות מנהיגות נוער כגון: מד״צים ופעילים במסגרות השונות, ובאמצעותם אחראי להדרכת קבוצות הילדים בגיל בית הספר היסודי. 
 5. קיום קשר הדוק עם ועדת הנוער ביישוב, בשיתוף עם מועצות חניכים ,לתכנון וביצוע פעולות יישוביות.
 6. אחראיות להכנה ולביצוע תוכנית עבודה שנתית ליישוב, בנושאים כגון: טיולים, הצגות, פעילות תרבותית, חגי ישראל, וזאת בשיתוף עם הקהילה ובתיאום עם התוכניות האזורית והארציות. 
 7. גורם מקשר בין היישוב, המועצה האזורית ותנועת הנוער וקיום קשר קבוע עם בית הספר האזורי ועם ההורים.
 8. חבר בצוות ה״מדריכים הבוגרים" האזורי ומשתתף בתכנון ובביצוע פעילות אזורית. 
 9. אחראיות ושותפות לפעילות חינוכית המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: מחנות נוער, טיולים, כנסים וכו'.
 10. אחראיות על מועדון הנוער וציודו.
 11. התחייבות להשתתפות בהשתלמויות למדריכי נוער במגזר הכפרי.
 12. ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של היחידה והאגף, בהתאם להנחיות הממונים ביחידה.

דרישות התפקיד – תנאי סף:

 1. השכלה: בוגרי 12 שנות לימודו תעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית. 
 2. ניסיון מקצועי: 2 שנות הדרכה כמדריך צעיר או כמדריך במסגרת חינוכית/ צבאית/ שירות לאומי/ אזרחי בהדרכה ישירה של בני נוער.
 3. המועמד יידרש לעבור בהצלחה ראיון לתפקיד על ידי מפקח משרד החינוך – מנהל חברה ונוער.
 4. המועמד יידרש לעבור בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד על ידי מנהל חברה ונוער.
 5. המועמד שייבחר יידרש לעבור קורס הכוון למדריכי נוער יישוביים במגזר הכפרי בשנת עבודתו הראשונה.

דרישות נוספות:

 1. עדיפות לסטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי החברה , חינוך בלתי פורמאלי, עבודה קהילתית או במדעי ההתנהגות, או סטודנטים לתואר ראשון כאמור משנה שנייה.
 2. עדיפות לבעלי  תעודת מדריך מוסמך/ תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער/ תעודת עובד חינוך/ תעודת הוראה.
 3. יועדפו בעלי ניסיון בהדרכה ישירה של בני נוער במסגרת יישובית.
 4. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

מצבי תפקיד ייחודיים:

 1. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
 2. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.

כישורים אישיים:

 1. יכולת ליצור קשר עם בני נוער.
 2. יכולת להדריך ולהעשיר את בני הנוער בתחום הערכי, החברתי והקהילתי.
 3. יכולת להדריך ולהנחות מדריכים.
 4. יכולת ליזום, להכין ולבצע תוכנית עבודה (תוכנית חינוכית) ולתכנן תקציב.
 5. יכולת שיתוף פעולה בצוות.
 6. יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 02/07/2020 בשעה  12:00
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il  

 
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים 
למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529