דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת ומרכז/ת מועדונית במועצה האזורית גזר – מכרז חיצוני מספר 33/2020

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 33/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 01/06/2020 תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי:

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 
דרוג: עובדים סוציאליים
מתח דרגות: י'-ח'
היקף משרה: 100%
מועד תחילת עבודה: מידי

תיאור התפקיד:

1. אחריות על מתן השירות באיזור גאוגרפי מוגדר שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות הישוב ובעלי התפקידים, בעת שגרה ובעת חירום. 
2. איתור בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה.
3. טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש כמנהל מקרה.
4. אחריות על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית לרבדיה, שמירה על קשר עם כל המערכות המשיקות (כגון: טיפת חלב, בתי ספר, מעונות יום, בית-סיעודי).
5. מתן יעוץ לבעלי התפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה.
6. הקמה/חברות בצוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה על פי הצרכים שעלו באיתור.
7. ריכוז מועדונית כולל:
7.1. הדרכת צוות המועדונית.
7.2. קשר עם הורי ילדי המועדונית.
7.3. הדרכת הורים.
8. ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של המחלקה, בהתאם להנחיות הממונים במחלקה.

דרישות התפקיד – תנאי סף:

 1. השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

דרישות נוספות: 

 1. עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בתחומי עיסוק המשרה.
 2. המועמד שיבחר יידרש להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
 3. יידרש לעבור קורס הכוון למדריכי נוער יישוביים במגזר הכפרי בשנת עבודתו הראשונה.
 4. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

מצבי תפקיד ייחודיים: עבודה בשעות לא שגרתיות.

כישורים אישיים:

 1. ראייה מערכתית ויכולת עבודה בשעות משתנות, כולל בשעות הערב.
 2. אמינות ומהימנות אישית.
 3. יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, יחסי אנוש טובים.
 4. יכולת עבודה בצוות.
 5. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 02/07/2020 בשעה  12:00
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il  

 
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים 
למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר