דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת: עו"ס קהילתי/ת, אחראי/ת לתכניות לזקן בקהילה, מרכז/ת מתנדבים במועצה האזורית גזר – מכרז חיצוני מספר 34/2020

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 34/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 01/06/2020 תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

 (המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי:

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 
דרוג: עובדים סוציאליים
מתח דרגות: י'-ח'
היקף משרה: 75%
מועד תחילת עבודה: מידי

תיאור התפקיד:

 עו"ס קהילתי:

 • הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושרותים בקהילה וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים.
 • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה.
 • איתור בעיות וצרכים של הקהילה.
 • עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שרותים, יישום והקמת שרותים חדשים. 
 • סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולועדים.
 • הקמת צוותים בין-מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות.
 • קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה – מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.
 • הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות, ארגונים, מוסדות ושרותים בקהילה.
 • ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה.
 • השתתפות בועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית.

אחראי/ת לתכניות לזקן בקהילה:

 • הכנת תכניות לזקנים בקהילה בתיאום עם הפועלים בתוכה בתחום הטיפול בזקן.
 • ייצוג הרשות בענייני הזקן וקיום קשר עם השרותים השונים למענם.
 • יזום פיתוח שרותים חדשים למענם ושימור השרותים הקיימים, תוף שיתוף אוכלוסיית הזקנים עצמה.
 • תכנון תכניות לזקנים בקהילה לפי הנחיות מנהלת המחלקה.
 • קשר ישיר עם אוכלוסיית היעד.
 • מיפוי צרכים ובניית מענים מותאמים.

ריכוז מתנדבים:

 • הכנת תכנית לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות.
 • גיוס מתנדבים, ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות למתן יעוץ מקצועי למתנדב במידת הצורך.
 • הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף העובדים במחלקה, ארגוני מתנדבים, מוסדות רווחה בתחום השיפוט של הרשות.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית.
 • קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות בתחום הרווחה, ריכוז מידע ותאום פעילות בין הארגונים.
 • הכנה לעת חירום של מערך המתנדבים והפעלת המתנדבים בזמן חירום.
 • הכנת תכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי המחלקה כדי לערוך הדרכות לעובדים המקצועיים להפעלה נכונה של מתנדבים.
 • ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות.
 • ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של המחלקה, בהתאם להנחיות הממונים במחלקה.

דרישות התפקיד – תנאי סף:

 1.  השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית, רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית.
 2. ניסיון מקצועי: ניסיון קודם של שנתיים בתחום הזקן בקהילה.
 3. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

מצבי תפקיד ייחודיים: עבודה בשעות לא שגרתיות.

כישורים אישיים:

 1. ראייה מערכתית ויכולת עבודה בשעות משתנות, כולל בשעות הערב.
 2. אמינות ומהימנות אישית.
 3. יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, יחסי אנוש טובים.
 4. יכולת עבודה בצוות.
 5. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה.
 6. כושר ארגון.
 7. כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ.
 8. כושר הדרכה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 02/07/2020 בשעה  12:00
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il  

 
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן.

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים 
למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר