דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 37/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 01/06/2020 תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/07/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי:

מחלקה: תחבורה
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת תחבורה
דרוג: מנהלי
מתח דרגות: 8-10
היקף משרה: 100%
מועד איוש: אוגוסט 2020

תיאור התפקיד:

 1. ארגון מערך ההסעות במועצה.
 2. נהג מחליף במחלקה בעת הצורך.
 3. כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד:

 1. 12 שנות לימוד ו/או תעודת בגרות מלאה.
 2. קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה.
 3. השתלמות להסעת תלמידים, בהתאם לתקנה 84 לתקנות התעבורה.
 4. ניסיון של לפחות שנתיים בעבודת סדרנות במערך היסעים.
 5. ניסיון מוכח בהסעת תלמידים.
 6. רישום פלילי: 
 • היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15ב לתקנות התעבורה.
 • היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד וכישורים נדרשים:

 1. אחריות לחיי אדם.
 2. שירותיות בעבודה מול קהל ועם ילדים בפרט.
 3. ייצוגיות.
 4. יכולת חשיבה עצמאית בשיבוץ סידור עבודה.
 5. יכולת עבודה ותפקוד בתנאי לחץ.
 6. ידע בתוכנות מחשוב.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 12.7.2020 בשעה  12:00 
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר