דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה ספרנ/ית לספרייה האזורית (ספריית הילדים והנוער) בבית חשמונאי - מכרז חיצוני מספר 40/2020

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 40/2020 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 01/06/2020 תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/07/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי:

אגף: קהילה
כפיפות ארגונית: מנהלת הספרייה האזורית
דרוג: מנהלי / מח"ר
דרגה: 36-39 / 6-9
היקף משרה: 100% 

תיאור התפקיד

מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה. 

עיקרי התפקיד:

 1. מתן שירותי ספריה ובכללם: ייעוץ, הדרכה, השאלה, קטלוג ועוד..
 2. ייזום וביצוע פעילויות העשרה.
 3. תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה.
 4. סיוע בארגון וריכוז פרויקטים, אירועים ויוזמות במסגרת הספרייה והפעילות התרבותית במועצה.
 5. ביצוע כל משימה, מטלה או פרוייקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה. 

דרישות התפקיד – תנאי סף:

השכלה
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.
או
סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות.
או
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.

דרישות נוספות:

 1. רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 2. זיקה לספרות ותרבות.
 3. מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.
 4. עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
 5. הכרות עם מערכות ממוחשבות לניהול ספריות.
 6. עבודה בשעות לא שגרתיות, גם מחוץ לשעות הפעילות הקבועות לפי צרכי הספרייה ועפ"י הנחיות מנהלת הספרייה.
 7. תקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה עצמאית ובצוות.
 8. יכולת עבודה עם ילדים ובני נוער.

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:

 1. צורך בזמינות וכוננות (טלפונית ופיזית) למתן מענה הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
 2. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיות הממונה. 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 12.7.2020 בשעה  12:00 
לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או להורדה לחץ כאן 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר