דלג לתוכן העמוד

20/2018 למתן שירותי יעוץ, ליווי וביצוע ביקורות ומעקב בנושא שכר ויחסי עבודה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 20/2018 (כללי)
למתן שירותי יעוץ, ליווי וביצוע בקורות ומעקב בנושא שכר ויחסי עבודה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 02/07/18 עד השעה 13:00.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.
עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' רחלי משה    

טל: 08-9274030/ 050-6598555

מייל: rachelim@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב',  18/06/18 בשעה 09:00.