דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 07/2021 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/05/2021 תאריך פרסום המכרז: 18/05/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 27/05/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2021-05-10 עלות רכישת מכרז: 300 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 07/2021  (כללי)   

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות


המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ה', 27/05/2021  עד השעה: 10:00.

סיור קבלנים- חובה 
יערך ביום ב', 10/05/2021 בשעה 12:00, במשרדי המועצה
יש להרשם מראש עד לתאריך 6/5/21 אצל: גב' שרון לוסקי אדרי
טל:  08-9274531 / 052-8965219
מייל: sharon@gezer-region.muni.il

ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ג', 18/05/2021 בשעה 12:00.
עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

תשובות לשאלות הבהרה