דלג לתוכן העמוד

לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בבת הספר היסודי בכרמי יוסף

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 09/2021 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 10/05/2021 תאריך פרסום המכרז: 20/05/2021, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 27/05/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2021-05-10 עלות רכישת מכרז: 300 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 09/2021  (כללי)         

לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט בבת הספר היסודי בכרמי יוסף

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-

יום ה', 27/05/2021 עד השעה: 10:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).
לפרטים: גב' רונית חזן

טל:  08-9274012 / 052-2837671

מייל: ronith@gezer-region.muni.il

ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ה', 20/05/2021 בשעה 12:00.

כתב כמויות

עיצוב פנים קומת קרקע

עיצוב פנים קומה א'

טבלת ריכוז רשימות נגרות

פריטים לרכישה נגרות

תשובות הבהרה והודעה על דחיית מועד ההגשה במכרז

תשובות הבהרה מס 2