דלג לתוכן העמוד

22/2018 למתן שירותי טיפול רגשי במשכ"ל (מרכז שיפור כישורי למידה) במועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/05/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 22/2018 (כללי)
למתן שירותי טיפול רגשי במשכ"ל (מרכז שיפור כישורי למידה במועצה)

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א', 06/05/18 עד השעה 13:00.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 100  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אפרת בן נאה

טל: 08-9274048/ 052-6407233

מייל: efratb@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב',  30/04/18 בשעה 12:00.