דלג לתוכן העמוד

לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיים ו/או גלים מילימטרים

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 1/2021 סוג המכרז: משותף תאריך פרסום המכרז: 10/08/2021 תאריך פרסום המכרז: 19/09/2021, 16:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 07/10/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 250 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן לצפייה בצילום פרסום המכרז בעיתון

מועצה אזורית גזר, מועצה אזורית ברנר, מועצה אזורית יואב, מועצה אזורית חבל מודיעין, מועצה אזורית לב השרון, עיריית יבנה, מועצה מקומית קרית עקרון, מועצה מקומית גן יבנה, עיריית דימונה, מועצה מקומית גדרה, מועצה אזורית גדרות, מועצה אזורית שדות נגב, מועצה מקומית באר יעקב, מועצה אזורית חוף הכרמל, מועצה אזורית מטה יהודה, מועצה אזורית דרום השרון, מועצה אזורית שדות דן, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה מקומית כסיפה, מועצה אזורית חבל יבנה, מועצה אזורית עמק חפר, מועצה אזורית גליל עליון, עיריית כפר יונה, מועצה אזורית זבולון, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית הגלבוע, מועצה אזורית מרום הגליל, מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית שפיר, מועצה מקומית מבשרת ציון, מועצה אזורית גליל תחתון, מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית מרחבים, מועצה אזורית חוף השרון ועיריית נתניה (להלן: "הרשויות המזמינות"), מודיעות בזה על רצונן לקבל הצעות במסגרת מכרז משותף מס' 1/2021 לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיים ו/או גלים מילימטרים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של מועצה אזורית גזר, בעבור 250 ₪ (מאתיים וחמישים שקלים חדשים), אשר לא יוחזרו בכל מקרה. 
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות, באתר האינטרנט של מועצה אזורית גזר. 

את ההצעה על צרופותיה יש להגיש, חתומה ומלאה, בתוך מעטפה סגורה הנושאת אם שם ומספר המכרז בלבד – "מכרז משותף מס' 1/2021 לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיים ו/או גלים מילימטרים", במסירה והגשה ידנית בלבד (לא בדואר ולא באופן אחר) לתיבת המכרזים במועצה האזורית גזר במזכירות המועצה, וזאת עד ליום שלישי, 14.9.2021, בשעה 14:00.


אין הרשויות המזמינות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בעל הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה כלשהי.

לפרטים נוספים: עוה"ד איתן בראש (משרד עו"ד בראש-סומך) בטלפון 03-6938266.

הודעה על שינוי מועדים

ועדת המכרזים המשותפת מודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כך שיחול ביום ה', ה- 7.10.2021 עד לשעה 12:00.
כפועל יוצא, מועד פתיחת המעטפות נדחה לאותו יום, בשעה 14:00. למען הסר ספק, בשלב זה לא חל שינוי במועד תוקפה הנדרש של ערבות המכרז כפי שנקבע במסמכי המכרז. 

בנוסף, ועדת המכרזים המשותפת מודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז. המועד המעודכן הנו עד ליום א' ה- 19.9.2021 בשעה 16:00. את שאלות ההבהרה יש להעביר למען הקבוע בסעיף 8 להוראות למשתתפים ובאופן הרשום שם. 

בברכה,
אופיר עלוה רוקטלי
יושבת ראש ועדת המכרזים המשותפת


יש להוריד את תשובות ההבהרה ולצרף להצעה

לתשובות הבהרה 5.10.2021 לחצו כאן