דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 23/2021 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 14/10/2021 תאריך פרסום המכרז: 10/11/2021, 10:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 03/11/2021 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

שאלות הבהרה

להגשת שאלה

מכרז פומבי מס' 23/2021 לקבלת הצעות למתן שירותי מוקד טלפוני, בעבור מועצה אזורית גזר

הודעה בדבר ביטול מכרז

בהעדר צורך של המועצה בשירותים נשוא המכרז לעת הזו – המכרז מבוטל.

מציעים שרכשו את מסמכי המכרז יקבלו החזר עבור עלות הרכישה.

על מנת לקבל את ההחזר , יש לפנות אל  גב' שרלי שוורץ – 052-3639124